0.0 00 Mặc dù hệ thống xe buýt liên tỉnh và đặc biệt là các chuyến bay nội địa đã được có nhiều chặng bay mới trong những năm gần đây đạt nhiều điểm đến ở Việt Nam, tàu vẫn là một lựa chọn phổ biến và ưa thích của nhiều du khách và người […]